Гашербрум I и Гашербрум II

Д-​р Атанас Скатов замина на 15 юни 2016г за две експедиции в Каракорум, Пакистан едва 2 седмици след като се завърна след 3 експедиции над 8000 метра в Непал (Аннапурна, Дхаулагири и Макалу, общо 80 дни). Д-​р Скатов ще опита да изкачи двата осемхилядника, които са близо един до друг — Гашербрум 1 и Гашербрум 2, съответно 11-​тия и 13-​тия по височина на планетата в края на месец юли. Това е част от неговия проект за „Скоростно изкачване на 14-​те осемхилядника без консумация на храна от животински произход“ „Speed x 14 x 8000 x Vegan“. За първи път в Света веган изкачва осемхилядници и показва, че дори и само с растителна храна човек може да постига високи физически и психически резултати.


D-​r Atanas Ska­tov has depar­tures for Islam­abad on 15.06.2016 and intend to have 2 expe­di­tions in Karaku­rum, Pak­istan only 2 weeks after he has returned back from 3 expe­di­tions above 8000 meters he has made in Himalayas (Anna­purna, Makalu and Dhaula­giri, 80 days). The goal is to climb the Gasher­brum 1 and Gasher­brum, respec­tively 11-​Th. and 13-​Th. most high­est sum­mits of the World.
This is part of his project „Speed x 14 x 8000 x Vegan“. For the first time in the World a vegan is going to climb all eight thou­sanders in order to show, that a per­son, who is con­sum­ing only food from plant ori­gin is able to reach high phys­i­cal and psy­cho­log­i­cal results.




Привет от Скарду,

Днес на 26.07.2016 пристигнах в Скарду от село Хуше.
Между 20 и 27 юли го даваха цяла седмица прекрасно време по прогноза и на 21.07. тръгнахме около 35 човека на атакуваме Гашербрум 2. Още в 1 часа на 22 юли заваля сняг и продължи да вали 26 часа без да спира. На 22 юли слезнаха в Базов лагер и прекратиха експедицията си 6-​ма пакистанци, един французин и един румънец.
На 23.07. след две нощувки в лагер 1 прекратиха атаката още 6-​ма испанци, двама иранци и двама поляка. На 22 юли към лагер 2 на Гашербрум 1 бяха тръгнали 5 поляка, 2-​ма германци и 2-​ма чехи, които видях около 9 часа на 23 юли да се връщат в лагер 1 и да прекратяват атаката си. Тогава падна лавина на Гашербрум 1 и засегна последните.
Към Лагер 2 на Гашербрум 2 на 23-​ти юли тръгнаха да пробиват път през снега двама руснака, един канадец, един поляк. Над 7 часа се мъчиха и достигнаха до средата на пътя между Лагер 1 и Лагер 2. В 10 часа взех решение, че рискът е много голям да падне лавина, както преди Лагер 2, така и преди Лагер 3, по така наречения Банана ридж и тръгнах надолу към Базов лагер. Останаха около 20 човека в Лагер 1, които искаха да си вземат екипировката и палатките от Лагер 2 и да слизат надолу. Шансът някой да се качи на върха на 25-​ти юли беше много малък, а рискът прекалено голям. Единият испански тим начело с Алберто, който има голям опит и стаж в Каракорум, слезна в Базов лагер и прекрати експедицията си, както и отбора на Пакистан, които опънаха парапета до Лагер 3.
На 23-​ти юли в 14 часа си бях в Базов лагер. Тогава французинът Филип ми предложи на другия ден да тръгна с него и неговия тим от още 3-​ма пакистанци по друг маршрут и да слезна по-​бързо от планината, като отбора на Алберто също тръгва утре по този маршрут. Планът е на 24 юли да се спи в Али кемп на 4900м и на другия ден да се премине през превала Гондогоро, 5625м и да се слезе директно в Хуше на 3050м, като разстоянието е над 40 км. Веднага се съгласих и сутринта в 6 часа на 24-​ти юли тръгнахме за Али кемп. Преход 9 часа с тежки раници. В 1 часа през нощта на 25-ти юли тръгнах от Али кемп и в 3.40 часа бях на най-​високата точка на превала на 5625м. От там стръмно спускане и цял ден ходене до откат до селото Хуше, където бях в 16.30 часа или над 15 часа ходене през ледници, камъни, скали и накрая зелена трева. Единствен аз успях да пристигна вчера в Хуше и днес сутринта тръгнах за Скарду, където бях около 14 часа.
Преди малко разбрах, че 8 човека, с които бях под Гашербрум 2 са успели на 25-​ти да се качат на върха. Поздравявам ги за усилията и труда да стигнат в този голям сняг. Предприели са голям риск.
Ами това е, чакам си багажа да дойде от Базов лагер.