Skatov 1000x1333

Атанас Георгиев Скатов

 • Роден на 11.03.1978 г. в Сливен.

 • Основно и средно образование в Сливен.

 • Висше образование – Аграрен университет в Пловдив, магистър по Растителна защита.

 • Докторат от Хумболт Университет Берлин, Германия.

 • Работил като научен сътрудник и мениджър в частния сектор в България и Германия.

 • От 2006 г. членува в Съюз на учените в България.

 • 2010 – 2012 г. – преминава трасето на Ком-​Емине три последователни години.

 • От 2012 г. се занимава активно със спорт, в това число туризъм, алпинизъм, катерене, колоездене, плуване, йога, бягане, ски, танци и др.

 • От януари 2012 г. преминава на веган-​меню на хранене като част от експеримент дали човек може не само добре да живее на тази диета, но и дали може да се натоварва на максимална степен физически и психически.

 • Първи и единствен българин изкачил 11 пъти връх над 8000 метра.

 • Първи и единствен българин изкачил четири осемхилядника за една календарна година (за 140 дена).

 • Първи българин успял да завърши проекта „СЕДЕМТЕ КОНТИНЕНТАЛНИ ПЪРВЕНЦИ“ за изкачване на най-​високите върхове на седемте континента на планетата.

 • Първи и единствен българин изкачил връх Еверест по северния и по южния ръб.

 • Най-бързо българско изкачване на връх над осем хиляди метра – Макалу (8481 м) в рамките на 94 часа – само с една нощувка на базов лагер.

 • Най-​бързо българско изкачване на два върха над осем хиляди метра – ​Еверест и Лхотце за 5 дни и 11 часа през 2017 г.

 • Най-​бързо българско изкачване на три върха над осем хиляди метра – ​Кангчендзьонга, Гашербрум 1 и Гашербрум 2 за 64 дни през 2019 г.

 • Най-бързо българско изкачване на един, два, три, четири, пет, седем и десет върха над осем хиляди метра.

 • Първи веган в света успял да завърши проекта „СЕДЕМТЕ КОНТИНЕНТАЛНИ ПЪРВЕНЦИ“ за изкачване на най-​високите върхове на седемте континента на планетата.

 • Първи веган в света изкачил връх над 8000 метра без помощта на Шерпа и изкуствен кислород.

 • Златна България: Спортист на месец май 2014 г. за изкачването на връх Еверест.

 • Почетен гражданин на град Сливен, 2015 г.

 • Грамота за цялостен принос за развитието на град Сливен, 2016 г.

 • Златна България: Спортист на месец май 2018 г. за изкачването на връх Чо Ою.

 • Топ 10 спортист на град Варна за 2018 г.

 • b2b Media: Зелена личност на България 2019.

 • Спортист на Варна за месец май 2019 г. за изкачването на връх Кангчендзьонга.

 • Спортист на Варна за месец юли 2019 г. за изкачването на връх Гашербрум I и връх Гашербрум II.

 • Златен почетен знак на кмета на град Варна за цялостен принос за разпространението на Варна-Европейски град на спорта 2019.

 • Награда „Сребърен сокол“ за спортисти, проявили огромна смелост в своята област, за изкачването на три осемхилядника в един сезон, 2019 г.

 • Спортист номер 1 на град Варна за 2019 г. за изкачването на четири осемхилядника за 140 дни.

 • Почетен знак на БТС за особени заслуги, 14.12.2019 г.

Връх Височина Планина Държава Резултат
2013, Ухуру 5895 м Килиманджаро Танзания Първи веган в света
2013, Елбрус 5642 м Кавказ Русия Първи веган в света
2013, Ленин 7134 м Памир Киргистан до 6900 м
2014, Аконкагуа 6962 м Анди Аржентина Първи веган в света / Експедиция за само 3 дни
2014, Еверест север 8848 м Хималаи Китай Първи веган в света
2014, Карстенз пирамид 4484 м Маоке Индонезия Първи веган в света
2014, Винсън масив 4982 м Елсворт Антарктида Първи веган в света
2015, Манаслу 8163 м Хималаи Непал Втори веган в света
2016, Анапурна I 8091 м Хималаи Непал Първи веган в света
2016, Дхаулагири 8172 м Хималаи Непал до 7900 м
2016, Макалу 8485 м Хималаи Непал Първи веган в света / Експедиция за само 4 дни
2016, Гашербрум II 8035 м Каракорум Пакистан до 6350 м
2017, Лхотце 8516 м Хималаи Непал Първи веган в света
2017, Еверест юг 8848 м Хималаи Непал Първи веган в света изкачил два пъти
2017, Денали 6194 м Денали САЩ Солова експедиция
2018, Чо Ою 8201 м Хималаи Китай Първи веган в света над 8000 м без Шерпа и без кислород
2019, Кангчендзьонга 8586 м Хималаи Непал Слизане от върха до базов лагер в същия ден
2019, Гашербрум I 8068 м Каракорум Пакистан Двата върха Гашербрум за 6 дена, без Шерпи
2019, Гашербрум II 8035 м Каракорум Пакистан Двата върха Гашербрум за 6 дена, без Шерпи
2019, Дхаулагири 8167 м Хималаи Непал Четвърти осемхилядник за 2019 г.
Скатов за природата

Когато съм в планината се чувствам балансиран, спокоен и изпълнен с много любов и щастие. Планината ми помага да открия много фини детайли от моя характер, както и да размишлявам върху живота и неговите закономерности.
Обичам много България и природата и специално се завърнах да живея в нашата родина.
Имаме уникална планета, която е прекрасно място за съществуване на нашата човешка раса. За съжаление с глобализирането и индустриализацията все повече унищожаваме природата и най-​вече екосистемите. Всеки ден изчезват растителни и животински видове. Боли ме за тази планета и искам това, което аз виждам сега с очите си, мириша с носа си, чувствам с кожата си и дишам с дробовете си, да могат и нашите деца, внуци и правнуци да имат същият шанс и те да се насладят на красотата и вдъхновението на нашата природа. Просто нека всички се опитаме да живеем колкото може природосъобразно и се опитваме с елементарни неща да предпазваме нашата планета от замърсяване.
Консумацията на месо и животински продукти оказа своя отрицателен отпечатък върху околната среда на планетата. С нарастване на човешката популация на планетата, нараства все повече и търсенето на месо и производните му, което доведе до нарастване на броя на фермите за отглеждане на животни. Това от своя страна доведе до разрушаване на озоновия слой от метана, до замърсяване на водите и почвите, до изсичане на гори и джунгли, до заличаване на растителни и животински видове и като цяло до затопляне на планетата и промяна на климата. Затова искам да покаже, че и без месо може да се изкачват най-​високите и най-​трудни върхове на планета. Дори хората да намалят наполовина консумацията си на месо и животински продукти, това ще се отрази благоприятно на нашата екосистема.
Целта е хората да намалят с 50 % консумацията на животинска храна, като тези 50 % ги заменят с растителна храна. Това ще окаже единствено благоприятно въздействие първо върху здравето на човека, върху опазване на природата, както и намаляване броя на отглежданните животни. Ползите са много без никакво отрицателно въздействие.

Образование
 • 03.02.2005: Присъждане на академична степен „ДОКТОР” на селскостопанските науки от Хумболдт Университет Берлин, Германия;
 • Тема на дисертацията: «Интегрирано производство на домати (Lycop­er­si­con escu­len­tum) в оранжерия при особено внимание към интегрираната и биологичната борба срещу оранжерийната белокрилка (Tri­aleu­rodes vapo­rar­i­o­rum Westwood)»
 • 102001 — 022005: Докторант в Хумболдт Университет Берлин; Катедри: Градинарство и Растителна защита; Стипендиант на ДААД (DAAD) за целият период;
 • Защита на дисертацията: Февруари 2005;
 • 06.2001: Дипломиране като магистър от Аграрен Университет Пловдив, Професионална квалификация: “Инженер — Агроном по Растителна защита”; Отличен като Първенец на випуска по Растителна защита за 2001г.
 • 10.1996 — 05.2001: Следване в Аграрен Университет Пловдив, Факултет по растителна защита и агроекология; Специалност: “Растителна защита”;
 • 082000ЦИФЕ — студент в лятните университетски седмици в Хораждовице (Чехия) и Гаутинг, Мюнхен (Германия) на тема: „Разширяване на Европейският съюз”, стипендиант;
 • 042000 — 092000ЕРАЗМУС /​СОКРАТ – студент в Хумболдт Университет Берлин, стипендия;
 • 05.1999 — 09.1999ТЕМПУС – студент в Хумболдт Университет Берлин, стипендия;
 • 06.1996: Диплома за завършено средно специално образование;
 • Професионална квалификация: „Електротехник високо напрежение”;
 • 09.1991 — 06.1996: Средно образование в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” Сливен, Специалност: Електрообзавеждане на промишлени предприятия с усилено изучаване на немски език;
Професионален опит
 • от 03.2011 до 09.2011 Ръководител плануване в ЛИГНУМ Холдинг Берлин, Германия. Фирмата произвежда дървен материал от подбрани дървесни видове;
 • от 01.2009 — до 03.2011: Изпълнителен директор на Бургоскомерс ЕООД, гр. Бургас. Водеща фирма в областта на външното озеленяване и ландшафтния дизайн;
 • 10.2008 — 01.2009: Асистент по Ентомология, катедра Растителна защита, Агрономически факултет на Лесотехнически университет София;
 • 10.2005 — 10.2007: Научен сътрудник I степен, секция “Ентомология” при НСРЗ, Институт за защита на растенията Костинброд;
 • 03.200612.2006: Научен сътрудник по проект в Института по интегрирана растителна защита към Федерална служба за биологични изследвания в селското и горското стопанство Клайнмахноу, ФР Германия;
 • 04.200509.2005: Съветник във фирма „Фитогарант” Сливен; Отдел: Биологична растителна защита
 • 10.2001 — 02.2005: Докторант в Хумболт Университет Берлин по дисциплините: Ентомология и оранжерийно зеленчукопроизводство;
 • 2001 – 2004: Земеделски производител;
 • 06.2000 — 08.2000: Специализирана практика и стаж в опитната станция към Хумболдт Университет Берлин;
 • 1994 — 2001: Съветник във фирма „Фитогарант”- Сливен;
Чужди езици
 • Немски: много добре писмено и говоримо (19912001: изучаван предмет по време на средно и висше образование);
 • Юли 2002 – Сертификат за немски езиков изпит за право на следване в университет към „Хумболд Университет“ Берлин, DSH;
 • Английски: добре (19871995: изучаван предмет по време на основно и средно образование; 2005 – 2006: Сертификати от БАН);
 • Руски: добре (1986 — 1993: изучаван предмет по време на основно и средно образование);
Обществено – политическа активост
 • 15.07.2007 — 05.08.2007– Участие в Турския Летен Университет в Истанбул на тема: „Взаимоотношенията между ЕС и Турция”, организиран от Йедитепе Университет и ЦИФЕ, Ница; (Сертификат)
 • 30.11.2003 – 05.12.2003 – Участие на семинар в Грайнау (Германия) на тема: „Селското стопанство в Европа и селските райони“, организиран от ЦИФЕ, Ница; Сертификат)
 • 28.04.2003 – 03.05.2003 – Участие на семинар в Марли ле Роа (Париж, Франция) на тема: “Конвента за бъдещето на Европа“, организиран от ЦИФЕ, Ница; (Сертификат)
 • 05.2002 – 10.2004: Член на Съюза на източноевропейски експерти в Берлин (Джое Платформ Берлин) и на Управителния съвет на Българо-​немското студентско дружество „Хъшове“ към Техническия Университет Берлин;
 • 10.2001 – 11.2003: Участник в семинарите на ЩУБЕ– Център за чуждестранни студенти в Берлин и Бранденбург;
 • 09.1984 — 12.1995: Танцьор в представителния детско-​юношески ансамбъл за народни песни и танци „Тракийче” Сливен;
Участие в проекти
 • 20066-​та Рамкова конвенция на Европейския съюз — Cen­ter of excel­lence for research and knowledge-​transfer in plant pro­tec­tion. Координатор – д-​р О. Караджова;
 • 2005: “Насекоми от разред Homoptera и Thysanoptera като неприятели и преносители на вируси по зеленчуковите и украсните растения и тютюна”. Министерство на земеделието и горите; Координатор — д-​р О. Караджова;
 • 2002САПАРД програма на Европейския съюз: Създаване на овощна градина край гр. Сливен; Координатор — д-​р Атанас Димитров (Скатов);
 • 2000ЕРАЗМУС/​СОКРАТ – студент в Хумболдт Университет Берлин; Координатор – д-​р В. Харизанова;
 • 1999ТЕМПУС – студент в Хумболдт Университет Берлин;
 • ТЕМПУС ДЖЕТ747115. Координатор – д-​р Кр. Михов;
Изследователска и практическа дейност
 • Морфология, биоекология и борба на оранжерийни неприятели по културните растения:

Tri­aleu­rodes vapo­rar­i­o­rum West­wood ; Tetrany­chus urticae Koch ; Bradysia dif­formis Frey; Myzus per­si­cae Sulzer; Aphis gossypi Glover и др.;

Инсектицидното действие на някои растителни екстракти: Борово масло, рициново масло, лавандулово масло, квазия (Quas­sia amara), пиретрум, азадирахтин и др.;

 • Полезни насекоми:

Encar­sia for­mosa Gahan, Macrolo­phus pyg­maeus Ram­bur; Dac­nusa sibir­ica Telenga, Lysiphle­bus tes­ta­cepies Cres­son; Phy­to­seiu­lus per­sim­ilis Athias-​Henriot и др.;
Ентомопатогенни гъби:
Ver­ti­cil­lium lecanii (Zim­mer­man) Vie­gas;
Неприятели по складираните продукти;
Хидропонни методи на отглеждане на културни растения в култивационни съоръжения;

Публикации

1.Атанас Димитров: Биологична борба срещу Tetrany­chus urticaeKoch чрез внасяне на Phy­to­seiu­lusper­sim­ilis Athias-​Henriotвъв вермикулит и върху листа при парниково производство на рози. Растениевъдни науки (под печат);

2.Атанас Димитров и Иванка Лечева: Нови възможности за прилагането на продукт на база естетствен пиретрум за биологична борба срещу Lep­tino­tarsa decem­lin­eata Say. Растениевъдни науки (под печат);

3.Атанас Димитров: Нови възможности за прилагането на продукт, извлечен от растението квазия (Quas­siaamara)за биологична борба срещу Bradysia dif­formis Frey, 1948 (= Bpau­pera). Растениевъдни науки 452/2008, стр. 99 – 103;

4. Атанас Димитров, Оля Караджова и Георги Сенгалевич:Проучване възможностите на нов за България паразитоид срещу листните въшки. Растениевъдни науки 451/2008, стр.25 – 28;

5. Атанас Димитров, Елена Цолова и Георги Стоянов:Резултати от изпитването на Phy­to­seiu­lus per­sim­ilis Athias-​Henriot (Phy­to­sei­idae) при биологично производство на малини в пластмасови тунели. Растениевъдни науки 44,№4/2007, стр.320 – 323;

6. Атанас Димитров и Георги Стоянов: Резултати от изпитването на Macrolo­phus pyg­maeus (Rambur)при биологично производство на оранжерийни домати.Шеста национална научно-​техническа конференция „Екология и здраве” 18 май 2006Пловдив, стр.165 – 171;

7. Атанас Димитров и Михаел Бюме: Интегрирано култивиране на домати в оранжерия – тестване на хуминуви киселини и антагонисти срещу оранжерийна белокрилка (Tri­aleu­rodes vapo­r­i­arum West­wood). 60-​годишнина на Аграрен университет Пловдив, 29 — 30 Октоври 2005 на CD;

8. Георги Сенгалевич и Атанас Димитров:Възможности за използване на биопестициди от растителен произход за борба с листните въшки и оранжерийната белокрилка. 7-​ма научнопрактическа конференция “Екологични проблеми на земеделието” Агроеко 2005 Пловдив, стр. 301 – 307;

9.Атанас Димитров, Михаел Бьоме и Хелга Зерман: Изследване на интегрираното производство на домати в култивационни съоражения при особено внимание на фитосанитарния статус. 41-​ва научна конференция по градинарство, Виена 2004BDGL – SchriftenreiheBand222004, стр. 91 – 94;

10. Атанас Димитров и Георги Сенгалевич:Нови възможности за борба със складовите неприятели. Трета национална научно-​техническа конференция „Екология и здраве” 26 октомври 2001 Пловдив, стр.211 – 215.

Веганство

Когато реших да се откажа от консумацията на всички хранителни продукти от животински произход не знаех, че съществува дума за тази диета на хранене. Не познавах такива хора и дори не бях чувал че съществуват. Няколко месеца по-​късно, случайно в интернет, попаднах на думата „Веган“ и разбрах какво имат предвид. По-​долу съм копирал обяснението от Уикипедия. Тогава през есента на 2011 г., когато се зароди в мен идеята за този режим на хранене, не съм се задълбочавал и поставял за цел да неизползвам по-​долу изброените вторични продукти от животниски произход за облекло, козметика и др. В менюто ми остана само пчелен мед, който до тогава почти не бях консумирал, но като минах на веганска диета, тялото ми имаше нужда от него. В последните месеци намалих значително пчелният мед, а на експедиции не го консумирам. От 1 юни 2015 не съм консумирал пчелен мед повече. Все още имам вълнени дрехи и кожени обувки, но е само въпрос на време да не използвам и тях в близко бъдеще.

Причните, поради които преминах на този режим на хранене, са комплексни – морални, здравословни, научни и духовни. Селскотопанските площи в света, върху които отглеждаме нашата храна и тази на животните, с които се храним, са ограничени и въпреки че се усвояват нови селскостопанки площи в някои райони на света, то в други те се урбанизират и преминават в друг статут на ползване – най-​вече промишлен и жилищен. Така или иначе селскостопанските площи са ограничени и не могат да нарастват безкрайно. Населението обаче може да нараства докато има с какво да се изхранва. По-​голямата част от обработваемите селскостопански площи и пасища са за храна на животните. Ако се намали консумацията на месо и животинска продукция, ще има много повече площи за растителна храна за хората и така населението на земята може да нараства двойно и тройно повече. В тази връзка като агроном от една страна, който се грижи за производството на храна за човека и от друга страна като човек загрижен за опaзване на планетата, в мен се зароди идеята да проверя дали човек може да живее само на растителна храна и да постига високи спортни и психически резултати. Няма да се спирам на факта с експлоатацията на животните от човека, както и на замърсяването на околната среда и цялата планета от промишленото гледане на животни и изпомпването на ресурсите и най-​вече на питейната вода чрез животновъдството. Тук цифрите са катастрофални и никой не смее да ги съобщава открито. Но трябва да се знае от всички хора, че най-​големият замърсител на въздуха с метан е животновъдството. А метанът допринася сериозно за разрушавне на озоновия слой. За производство на 1 кг месо са нужни повече от 16 000 литра питейна вода, а за производството на килограм сирене са нужни над 4 000 литра вода. За сравнение производството на 1 кг зърно-​житна култура са нужни между 6001000 литра вода.

Отпадъците от жизнената дейност на животните от големите ферми се просмукват чрез подпочвените води или се изхвърлят директно във водните басейни и от там се получва сериозно замърсяване на водите от животновъдството. Също така по данни на ООН вече е изчерпан около 75% от рибния ресурс на планетата. Всеки ден изчезват видове риби и животни.

Не на последно място по важност е моралната и духовната причина да се замисли човек дали да консумира месо и животински храни. Тези животни се експлоатират по жесток начин, само за да задовят нуждите на човека, а замисляме ли се как е стигнало това месо, сирене, яйце до магазина? Примерите са толкова много и който желае повече информация ще намери. По последни данни основната причина за изсичане на горите и джунглите по света и най-​вече в Бразилия е за да се усвояват нови селскотопнаски площи и пасища, за да се отглеждат повече селскостопански животни, защото търсенето на месо се увеличава с всеки ден. Стоим на прага на една голяма екологична катастрофа, ако не се предприеме нещо и всеки човек да вземе решение как да живее и с какво да се храни.

Веганството тепърва ще се разпространява и вярвам че повече хора ще се замислят с какво да се хранят и как да живеят. Животът е твърде кратък, за да бъде пропилян напразно и да унищожим планетата, само и само да се храним с храна, която дори не е предназначена за нас хората! Не може един човек да се нарича природозащитник, ако не е веган! За мен веганството и този начин на живот, мислене и действия стои над която и да било религия на планетата. Може би това е ключът, който може да обедини не само религиите, но и всички хора за едно по-​добро и по-​чисто бъдеще, изпълнено с много любов, доброта, състрадание и смисъл да съществуваме на тази планета и да я опазваме за следващите поколения след нас и да живеем в баланс и хармония с дивата природа и най-​вече животните. Нека всеки да даде своя принос за опазване на нашата планета и заедно да се грижим за нея.

Повече от 3 години не съм консумирал животинска продукция и смея да кажа, че се чувствам добре и постигам много добри физически резултати. Експериментът ми продължава и вярвам че човек може да живее нормално, да спортува и да се наслаждава на живота и само с консумация на растителна храна.

Създателя на думата ВЕГАН е Доналд Уотсън. Ето и негово интервю.

Веганство

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Веганвеганство или веганизъм са трите възприети у нас понятия, които характеризират начин на живот, според който човек живее без да участва в експлоатацията на животни. От това следва веганите да бъдат пълни вегетарианци, които не само се хранят изключително с растителни продукти, но и не използват продукти пряко или косвено получени от използването на животни.

Веганите изключват от хранителната си диета не само месото, но и рибата, другите морски животни, яйцата и млечните продукти. Освен по отношение на храната, веганите не използват:

 • изделия от животински произход — кожа, коприна, вълна и др.;
 • пчелен мед
 • продукти с животински компоненти — желатин, глицерин и др.;
 • продукти, които са произведени чрез рафиниране с животински продукти — някои видове захар и пр.;
 • продукти, които са тествани върху животни, в т.ч. козметика, тютюн и пр.
 • не подкрепят използването на животни за лов или забавление — циркове, зоопаркове и пр.