Скъпи приятели, фенове, симпатизанти,

Всеки ден ме питате: „Кой е следващия връх?“, „Кога заминавам?“ „Есента кой връх ще изкачвам?“ „Какви са ми плановете за новите върхове?“

Благодаря на всички, че сте толкова заинтересовани и следите с интерес развитието на проекта ми. За да не отговарям на всеки поотделно, ще използвам възможността да Ви разкажа в детайли как стоят нещата и какво е актуалното състояние на проекта ми.

За да продължа с втория си проект и да изкача всичките 14 върха над 8000 метра, са необходими финансови средства. Последните 7 години, от 2012 насам, съм посветил на моята кауза да изследвам дали липсата на животинска храна в менюто ми, е полезно или вредно за здравето, като се натоварвам на максимална степен както физически, така и психически и затова избрах височинния алпинизъм.

Експериментът представлява тестване на човешкия организъм при висока степен на физическа и психическа натовареност без употреба на храна от животински произход. Най-​важно е да разбера дали този режим на хранене е подходящ за нас хората в дълготраен план, защото по този начин ще можем да намалим значително консумацията на животни, което е свързано не само с много предимства и ползи за здравето на човека. Тук става въпрос да предпазим планетата от глобално замърсяване и намиране на изход с изхранването на постоянно увеличаващата се популация от хора на планетата Земя.

Друга цел на проекта е, да изследваме собственото си тяло и да открием кое е най-​добре за него, като се опитаме максимално да опазваме околната среда и да живеем в хармония със себе си и природата. Да вярваме в себе си и в силата на нашите възможности.

Първият ми проект с изкачването на „7-​те континентални първенци“ приключи успешно и станах първия българин с това постижение, както и първия веган в света. От втория ми проект с изкачването на „14-​те осем хилядника“ съм изкачил 6 и остават още 8 върха за финализирането му.

Имам план за тази есен да замина за Хималаите, където са ми останали два върха– Шишапангма и Дхаулагири, които могат да се изкачват и на есен. Тези експедиции са скъпо начинание и не са финансово по силите ми. До момента от дарители съм събрал 3560 лева. Благодаря сърдечно на всички, които дариха средства в моята кауза не само последните 2 месеца след връх Чо Ою, но и през последните 5 години. За да замина на една следваща експедиция над 8000 метра са ми необходими още 18 000 лева. Това са цени без използване на Шерпа и изкуствен кислород, а само за сървиз на базов лагер, което е минимума да участваш в експедиция. В състояние съм да дам отчет за всеки похарчен лев от мен.

Имам огромно желание да завърша и този проект. До момента основно са ми помагали няколко частни фирми от България и Община Сливен, моят роден град.

Правил съм стотици безплатни презентации из цялата страна само, за да мога да поканя повече хора да се докоснат до това, което правя и до магията на планината. Там разказвам за моите експедиции и мотивирам хората да повярват във собствените си сили и да сбъдват мечтите и желанията си. Изключително съм щастлив и много доволен от големия брой хора, които ми пишат всеки ден, как съм променил живота им, как са започнали да спортуват, пеят, танцуват, рисуват, сбъдват мечтите си. Други са спрели да се хранят с месо и животински продукти, замисляйки се за опазването на нашата планета от замърсяване и здравословен начин на живот. Това за мен е най-​големият успех в моя живот– да помагам на хората и да променям живота им в положителна посока!

Тук искам да благодаря на всички, които си закупиха от моите книги. Първата книга вече се изчерпа и са останали единични бройки. От другите две книги също са останали съвсем малко бройки. Всеки ден получавам отзиви за книгите ми и това ме зарежда допълнително с енергия и любов и ми дава сили да продължа напред. Благодаря за големия интерес и за доверието.

Имам желание, сили, вече и голям опит да завърша и втория ми проект. След 16 експедиции по света за 6 години, 8 от тях на върхове над 8000 метра, се чувствам физически и психически подготвен. Тренирам всеки ден всеотдайно и съм се посветил на постигането на тази цел с цялата си душа и сърце. До момента в света едва 39 човека са изкачили всичките 14 върха над 8000 метра. България има богат опит в алпинизма и заслужава да има свой представител в тази елитна класация. Готов съм, ако е казала Силата, да стана първия българин изкачил най-​високите върхове на планетата. Нека България се запише в картата на световния алпинизъм и се увенчае с „Хималайската корона“.

За да развея българският флаг на останалите върхове, разчитам на вашата подкрепа. Надявам се, че съм достигнал до вашите сърца. Вярвам в добронамереността на българина и желанието му за успех. Ще се чувствам много вдъхновен и окрилен, ако знам че зад мен стоят голяма част от българите. Нека заедно продължим напред и нагоре към върховете!

Повече за моят проект може да прочетете в личния ми сайт:

http://​www​.atanasska​tov​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​p​r​o​j​e​c​t​/​p​r​o​j​e​c​t​-​e​n​g​l​i​s​h

За 2019 година е запланувано изкачване на два или три върха над 8000 метра. В зависимост от събраната сума, ще бъде решено колко и кои върхове да бъдат изкачени. Общата сума за успешно изкачване на останалите 8 върха над 8000 метра без използване помощта на Шерпа и изкуствен кислород, възлиза на 77 000 евро. Ще е жалко ако поради липсва на финансови средства се прекрати проекта. Станете съпричастни към тази важна за опазването на нашата планета мисия. Нека бъдещите поколения живеят на едно по-​хубаво място и сбъдват мечтите си с вашата помощ. Бъдете пример за благородство и загриженост за нашия дом– планетата Земя.

Всеки дарил сума над 200 евро ще получи подарък– първите три книги на Атанас Скатов с посвещение и автограф от автора.

Дарител над 500 евро получава трите книги с посвещение и автограф от автора, тениска с логото на проекта, диск с филма на Скатов „ Експериментът Скатов“ и еднодневно изкачване на връх в България по избор с Атанас Скатов.

Спонсор дарил над 1000 евро ще получи активен банер в сайта www​.atanasska​tov​.com в раздел Partners.

Спонсор дарил над 5000 евро ще получи брандиране на екипировката за експедициите през 2019г.

Генерален Спонсор дарил над 20 000 евро на година ще получи цялостно брандиране на екипировката на Атанас Скатов, реклама в книгите, които пише към всяка експедиция и реклама във филмите, които ще бъдат заснети към експедициите.

Трябва да се върнем отново към Майката-​природа. Тя ни дава живот, храни нас и нашите деца и трябва да я опазим да го прави и за нашите внуци и поколенията след нас.

Нека заедно да направим света едно по-​добро място за живеене! Нека в това място сбъдваме мечтите си с лекота. Нека повярваме в силите си и сътворим нашето бъдеще чрез нашите мисли и действия днес!

Който желае може да направи своя финансов принос с каквато сума е по силите му по изброените по-​долу начини или да сподели този текст, за да достигне до повече хора.

1. Дарение чрез Pay­Pal:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Дарение към Планински клуб Чомолунгма, организатор на експедициите на Атанас Скатов:

Банкова сметка:

IBAN BG31CREX92601055145401

Токуда Банк АД,

Сдружение ПК „Чомолунгма“

3. Дарение по сметка на Атанас Скатов:

Банкова сметка:

Уникредит Булбанк, IBAN: BG75UNCR70001521430722

Атанас Скатов

1. Наложен платеж чрез Еконт:

Атанас Георгиев Скатов

Офис на Еконт, Аксаков гр. Сливен

Dear Friends, Fans and Supporters,

Every day you are ask­ing me, „Which is the next peak?“, „When am I going?“, „Which peak am I climb­ing in the autumn?“, and „What are my future plans for any new peaks?“.

I would like to thank every­one for the great inter­est you are pay­ing to the devel­op­ment of my project. In order not to answer each of you indi­vid­u­ally, I would like to use this oppor­tu­nity and describe in detail the cur­rent state of my project.

To con­tinue with the exe­cu­tion of my sec­ond project and climb­ing all the 14-​Eight-​Thousanders over 8000 meters, I need finan­cial resources. For the past 7 years, since 2012 I have ded­i­cated myself to the cause of explor­ing whether the lack of ani­mal food in my menu is ben­e­fi­cial or harm­ful to health, hav­ing at the same time high lev­els of phys­i­cal and men­tal per­for­mance which is required for the high alti­tude mountaineering.

The exper­i­ment is test­ing the human organ­ism with a high degree of phys­i­cal and men­tal per­for­mance with­out con­sump­tion of food of ani­mal ori­gin. The most impor­tant is to know whether this diet is suit­able for us in a long term, as in this way we can sig­nif­i­cantly reduce the con­sump­tion of ani­mals, which will not only ben­e­fit out health, but also we can pro­tect the Planet from the global pol­lu­tion by find­ing a way to feed the grow­ing pop­u­la­tion of peo­ple on planet Earth.

Another goal of the project is make peo­ple explor­ing their our own body and dis­cover what is best for them, while try­ing to fully pro­tect the envi­ron­ment and live in har­mony with them­selves and the nature as well. Let us believe in our­selves and in our capabilities!

My first project ded­i­cated to the climb­ing of the 7 Con­ti­nen­tal Sum­mits ended suc­cess­fully and I became the first Bul­gar­ian with this achieve­ment as well as the first vegan in the world. As of my sec­ond project which is related to the sum­mit­ing of the 14-​Eight-​Thousanders, I have climbed 6 and I have 8 more to go.

I have a plan for this autumn to go to the Himalayas, where I have two peaks left – Shisha­pangma and Dhaula­giri, which I can climb in the autumn as well. These expe­di­tions are a costly endeav­our and I can­not finan­cially sup­port them. Until now, I have col­lected 3560 BGN from donors. I cor­dially thank every­one who donated funds for my cause not just for the past 2 months after climb­ing Cho Oyu, but also for the past 5 years. To go to an expe­di­tion over 8000 meters, I need another 12 000 BGN. These are the costs with­out the use of Sherpa and arti­fi­cial oxy­gen, and that only cover the basic ser­vice on a Base camp, which is the min­i­mum in order to par­tic­i­pate in an expe­di­tion. I am able to give an account for all of my expenses.

I have a great desire to fin­ish this project. So far my spon­sors have been mainly sev­eral pri­vate com­pa­nies from Bul­garia and Sliven Munic­i­pal­ity, my home town.

I have done hun­dreds of pre­sen­ta­tions with a free of charge entry all over Bul­garia in order to invite more peo­ple to get involved in my mis­sion and to show them the magic of the moun­tain. On my pre­sen­ta­tions I talk about my expe­di­tions but mainly I am moti­vat­ing the peo­ple to believe in their own strengths and to ful­fil their own dreams and desires. I am very happy and very pleased with the large amount of peo­ple who write to me every day, and tell me how I have changed their lives and how they have started to do sports, to sing, dance, paint, and ful­fil their dreams. Oth­ers have stopped eat­ing meat and ani­mal prod­ucts, as they became more con­cern about pro­tect­ing of our Planet from pol­lu­tion and lead­ing a healthy lifestyle. This is the biggest suc­cess in my life — to help peo­ple and to change their lives in a pos­i­tive direction!

Here I would like to thank every­one who bought my books from a book­store or directly from me. The first book is now sold out and there are only a few pieces left. There are only e few copies remained from my other two books as well. Every day I receive reviews about my books and this encour­ages me to con­tinue my mis­sion. I am grate­ful for the great inter­est and the trust you have in me.

I have the desire, the strength and a rich expe­ri­ence and capa­bil­i­ties to fin­ish my sec­ond project. After 16 expe­di­tions around the Globe for the past 6 years, 8 of which were on peaks over 8000 meters, I feel phys­i­cally and men­tally pre­pared. I train every day with a great ambi­tion and I fully ded­i­cated myself with all my heart and soul to achiev­ing my goal. Up until now, only 39 peo­ple in the world have climbed all 14 peaks over 8,000 meters. Bul­garia has rich expe­ri­ence in moun­taineer­ing and deserves to have its rep­re­sen­ta­tive in this elite rank­ing. Let Bul­garia take place on the map of the world class alpin­ism and cul­mi­nate with the Himalayan crown!

To wave the Bul­gar­ian flag to the rest of the peaks, I rely on your sup­port. I hope I have touched your hearts. I believe in the good­will of the peo­ple and their desire for suc­cess. I am feel­ing extremely inspired and elated know­ing that I have your sup­port and trust. Let’s go onward and upward together towards the top!

For the 2019 I am plan­ning to sum­mit two or three peaks over 8,000 meters. Depend­ing on the finan­cial sup­port, it will be decided how many peaks I can climb. The total expenses for suc­cess­fully climb­ing of the remain­ing 8 peaks over 8,000 meters with­out the use of Sherpa and arti­fi­cial oxy­gen is about 77,000 EUR. It would be a shame if due to the lack of finan­cial resources, the project is ceased. I hope that you will take part in this impor­tant mis­sion for our Planet. Let’s make the Planet a bet­ter place for the future gen­er­a­tions and ful­fil their dreams with your help. Be an exam­ple of nobil­ity and con­cern for our home – the planet Earth.

To know more about my project, please visit my per­sonal web­site: http://​www​.atanasska​tov​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​p​r​o​j​e​c​t​/​p​r​o​j​e​c​t​-​e​n​g​l​i​s​h.

Any­one donated more than 200 EUR will receive a gift – my first three books with a per­sonal ded­i­ca­tion and an auto­graph by me.

For a dona­tion over 500 EUR you will receive my books, a T-​shirt with the logo of the project, a DVD with my first movie, as well as a day trip with me to any peak in Bulgaria.

A spon­sor who donates more than 1000 EUR will receive an active ban­ner at my web­site (www​.atanasska​tov​.com) under the Part­ners tab.

For a con­tri­bu­tion 5,000 EUR you will receive a brand­ing of my expe­di­tion equip­ment in 2019.

A Gen­eral Spon­sor with a dona­tion of more than 20,000 EUR per annum will receive a full brand­ing of my equip­ment, an adver­tise­ment in my books and adver­tise­ment in my movies which are yet to be filmed.

We need to go back to Mother Nature. She gives us life, feeds us and our chil­dren, and we have to pro­tect her to in order to con­tinue doing it for our grand­chil­dren and our gen­er­a­tions after us.

Let us together make the world a bet­ter place to live! Let us make our dreams come true here and now. Let us believe in our self and cre­ate our future through our thoughts and actions today!

Any­one who wishes may make a finan­cial con­tri­bu­tion by what­ever amount he decides by the meth­ods listed below or sim­ply to share this text in order to reach more people!

1. Con­tri­bu­tion through PayPal:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Con­tri­bu­tion for moun­tain club Chomol­ungma, orva­nizer of the expeditions

Bank account:

IBAN BG31CREX92601055145401

Tokuda Bank,

Moun­tain Club „Chomolungma“

3. Con­tri­bu­tions to Atanas Ska­tov bank account:

Uni­credit Bul­bank Bank

IBAN: BG75UNCR70001521430722

Atanas Skatov