Веган

Написана от Mas­ter. Posted in Повече

Веганството

Когато реших да се откажа от консумацията на всички хранителни продукти от животински произход не знаех, че съществува дума за тази диета на хранене. Не познавах такива хора и дори не бях чувал че съществуват. Няколко месеца по-​късно, случайно в интернет, попаднах на думата „Веган“ и разбрах какво имат предвид. По-​долу съм копирал обяснението от Уикипедия. Тогава през есента на 2011г когато се зароди в мен идеята за този режим на хранене не съм се задълбочавал и поставял за цел да неизползвам по-​долу изброените вторични продукти от животниски произход за облекло, козметика и др. В менюто ми остана само пчелен мед, който до тогава почти не бях консумирал, но като минах на веганска диета, тялото ми имаше нужда от него. В последните месеци намалих значително пчелният мед, а на експедиции не го консумирам. От 1 юни 2015 не съм консумирал пчелен мед повече. Все още имам вълнени дрени и кожени обувки, но е само въпрос на време да не използвам и тях в близко бъдеще.

Причните поради които преминах на този режим на хранене са комплексни– морални, здравословни, научни и духовни. Селскотопанските площи в света върху които отглеждаме нашата храна и тази на животните с които се храним са ограничени и въпреки че се усвояват нови селскостопанки площи в някои райони на света, то в други те се урбанизират и преминават в дръг статут на ползване– най-​вече промишлен и жилищен. Така или иначе селскостопанските площи са ограничени и не могат да нарастват безкрайно. Населението обаче може да нараства докато има с какво да се изхранва. По-​голямата част от обработваемите селскостопански площи и пасища са за храна на животните. Ако се намали консумацията на месо и животинска продукция, ще има много повече площи за растителна храна за хората и така населението на земята може да нараства двойно и тройно повече. В тази връзка като агроном от една страна, който се грижи за производството на храна за човека и от друга страна като човек загрижен за опaзване на планетата, в мен се зароди идеята да проверя дали човек може да живее само на растителна храна и да постига високи спортни и психически резултати. Няма да се спирам на факта с експлоатацията на животните от човека, както и на замърсяването на околната среда и цялата планета от промишленото гледане на животни и изпомпването на ресурсите и най-​вече на питейната вода чрез животновъдството. Тук цифрите са катастрофални и никой не смее да ги съобщава открито. Но трябва да се знае от всички хора, че най-​големият замърсител на въздуха с метан е животновъдството. А метана допринася сериозно за разрушавне на озоновия слой. За производство на 1 кг месо са нужни повече от 16 000 литра питейна вода, а за производството на килограм сирене са нужни над 4 000 литра вода. За сравнение производството на 1 кг зърно-​житна култура са нужни между 6001000 литра вода.

Отпадъците от жизнената дейност на животните от големите ферми се просмукват чрез подпочвените води или си изхвърлят директно във водните басейни и от там се получва сериозно замърсяване на водите от животновъдството. Също така по данни на ООН вече се изчерпани около 75% от рибният ресурс на планетата. Всеки ден изчезват видове риби и животни.

Не на последно място по важност е моралната и духовната причина да се замисли човек дали да консумира месо и животински храни. Тези животни се експлоатират по жесток начин, само за да задовят нуждите на човека, а замислями ли се как е стигнало това месо, сирене, яйце до магазина? Примирете са толкова много и който желае повече информация ще намери. По последни данни основната причина за изсичане на горите и джунглите по света и най-​вече в Бразилия е за да се усвояват нови селскотопнаски площи и пасища, за да се отглеждат повече селскостопански животни, защото търсенето на месо се увеличава с всеки ден. Стоим на прага на една голяма екологична катастрофа, ако не се предприеме нещо и всеки човек да вземе решение как да живее и с какво да се храни.

Веганството тепърва ще се разпространява и вярвам че повече хора ще се замислят с какво да се хранят и как да живеят. Живота е твърде кратък, за да бъде пропилян напразно и да унищожим планетата, само и само да се храним с храна, която дори не е предназначена за нас хората! Не може един човек да се нарича природозащитник, ако не е веган! За мен веганството и този начин на живот, мислене и действия стои над която и да било религия на планетата. Може би това е ключът, който може да обедини не само религиите, но и всички хора за едно по-​добро и по-​чисто бъдеще, изпълнено с много любов, доброта, състрадание и смисъл да съществуваме на тази планета и да я опазваме за следващите поколения след нас и да живеем в баланс и хармония с дивата природа и най-​вече животните. Нека всеки да даде своя принос към опазване на нашата планета и заедно да се грижим за нея.

Повече от 3 години не съм консумирал животинска продукция и смея да кажа, че се чувствам добре и постигам много добри физически резултати. Експеримента ми продължава и вярвам че човек може да живее нормално, да спортува и да се наслаждава на живота и само с консумация на растителна хрна.

Създателя на думата ВЕГАН е Доналд Уотсън. Ето и негово интервю:

http://www.zdravjivot.org/9411/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4-%D1%83%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%BD/

Веганство

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Веган, веганство или веганизъм са трите възприети у нас понятия, които характеризират начин на живот, според който човек живее без да участва в експлоатацията на животни. От това следва веганите да бъдат пълни вегетарианци, които не само се хранят изключително с растителни продукти, но и не използват продукти пряко или косвено получени от използването на животни.

Веганите изключват от хранителната си диета не само месото, но и рибата, другите морски животни, яйцата и млечните продукти. Освен по отношение на храната, веганите не използват:

 • изделия от животински произход — кожа, коприна, вълна и др.;
 • пчелен мед
 • продукти с животински компоненти — желатин, глицерин и др.;
 • продукти, които са произведени чрез рафиниране с животински продукти — някои видове захар и пр.;
 • продукти, които са тествани на животни, в т.ч. козметика, тютюн и пр.
 • не подкрепят използването на животни за лов или забавление — циркове, зоопаркове и пр.

About me

Написана от Master.

My name is Atanas Ska­tov, I was born in 1978 in Sliven, Bul­garia, I grad­u­ated high school in my home­town, received my master’s degree in Plant Pro­tec­tion at the Agri­cul­tural uni­ver­sity of Plov­div, Bul­garia and I com­pleted my PhD degree at the Hum­boldt Uni­ver­sity of Berlin, Gemany Feb­ru­ary 2005. I’m an agron­o­mist and entomologist.

I have worked as a sci­en­tist in Bul­garia and Ger­many, as a uni­ver­sity teacher in Sofia and as a man­ager in the pri­vate sec­tor in Bul­garia and Germany.

Until the sum­mer of 2010 I hadn’t been involved in any phys­i­cal exer­cise for the pre­vi­ous 14 years.
I do not con­sume meat since Jan­u­ary 2007, and fish since Decem­ber 2009. In the begin­ning of 2012 I excluded from my menu all ani­mal prod­ucts. I wanted to exper­i­ment with myself – to see the response of my phys­i­cal body. The results were more than per­fect in the first cou­ple of months, I felt great strength and as each day passed I became more healthy, agile and strong. And that was the time when the idea came to me – to start my own project.

Year Sum­mit Alti­tude Moun­tain Coun­try Results
2013 Uhuru 5895 m Kilimandjaro Tanzania The first vegan in the world
2013 Elbrus 5642 m Kaukazus Russia The first vegan in the world
2003 Lenin 7134 m Pamir Kirgisien reached 6900m
2014 Aconcagua 6962 m Anden Argentina The first vegan in the world/​Expe­di­tion only in 3 days
2014 Ever­est north 8848 m Himalaya China The first vegan in the world
2014 Carstenz pyramid 4884 m Maoke Indonesia The first vegan in the world
2014 Vin­son massif 4982m Elswort Antarctica The first vegan in the world
2015 Manaslu 8163 m Himalaya Nepal The sec­ond vegan in the world
2016 Anna­purna I 8091 m Himalaya Nepal The first vegan in the world
2016 Dhaulagiri 8172m Himalaya Nepal reached 7900 m
2016 Makalu 8485 m Himalaya Nepal The first vegan in the world/​Expedition only in 4 days!
2016 Gasher­brum II 8035 m Karakorum Pakistan reached 6350 m
2017 Lhotse 8516 Himalaya Nepal The first Vegan
2017 Ever­est south 8848 Himalaya Nepal The first Vegan for sec­ond time
2017 Denali 6194 Denali USA Solo expedition

PROJECTS:

1. Climb­ing the high­est sum­mit of each con­ti­nent with­out con­sump­tion of ani­mal food

SEVEN SUM­MITS VEGAN

2. Speed climb­ing of the 14-​highest sum­mits of earth over 8000m with­out con­sump­tion of ani­mal food

Speed x 14 x 8000 xVEGAN

The goal of these projects are to make a research, which to show, if a reduc­tion in the con­sump­tion of meat and ani­mal prod­ucts is healthy and will not affect the phys­i­cal and men­tal qual­i­ties of human life. On the con­trary — to show that with­out the con­sump­tion of ani­mal prod­ucts, the human body func­tions much bet­ter and can achieve higher phys­i­cal and men­tal results. I intend to prove that by prac­tic­ing the most stres­full sport activ­i­ties — high alti­tude climb­ing. I have no coaches or teach­ers, I learn every­thing by myself.

The project 1 Seven sum­mits Vegan started on 01 March 2012.
I started to pre­pare my body, mind and spirit for the project. I train 6 days a week, I choose dif­fer­ent work­out for each day depend­ing on how I feel, what I want to do and what the is weather. I don’t have any spe­cific sched­ule or pro­gram. I mostly prac­tice moun­tain walk­ing, hik­ing, moun­tainbik ­ing. Grad­u­ally, I added in my train­ing climb­ing, run­ning, yoga, swim­ming and some other sport activities.

In 2012 I started to par­tic­i­pate in com­pe­ti­tions. Here are some of my achieve­ments.
• First place at the 24 hour marathon of moun­tain bik­ing
•Third place bicy­cle rally Cup Mur­gash — moun­tain bik­ing, 63 km, +2500 m denive­la­tion;
•Pass­ing Kom-​Emine 700 km, + 16,000 m;
100 km Aleko moun­tain walk­ing for 16 hours;
•Tour of Vitosha 100 km by bike for 5 hours and 27 min­utes;
•Speed climb­ing of the seven tops of Bul­garia for five days;
•Sev­enth in XCo Adven­ture Cup 2012 (256 km, 3 days, 7 sub­jects);
•Speed climb­ing of Cherni Vrah with a bicy­cle;
•bicy­cle rally Zarata;
•Win­ter 225 km brevet for 10 hours;

Almost one year of hard train­ing and I felt ready to orga­nize my first expe­di­tion. I chose Africa and its high­est peak — Uhuru. In Jan­u­ary 2013 I suc­cess­fully climbed the sum­mit, next in June 2013 I climbed Elbrus — the high­est peak of Europe and went on a solo expe­di­tion for Lenin peak. There I reached 6900m and that was the high­est point I have ever been by that time.

On 4th of Jan­u­ary 2014 I sum­mited solo Aconcagua — the high­est point of South Amer­ica as a Vegan.

On 24.May 2014 I suc­cess­fully climbed the High­est point on Earth, EVER­EST 8848m as a Vegan.

I’ve become the first vegan on the Planet that have climbed Everest

On 19 Novem­ber 2014 I suc­cess­fully climbed the High­est point on Aus­tralia and Ocea­nia, Karstenz pyra­mid 4884m as a Vegan.

On 22. Decem­ber 2014 I suc­cess­fully climbed the High­est point on Antarc­tica, Vin­son Mas­sif 4902m as a Vegan.

On 20 June 2017 I suc­cess­fully climbed the High­est point on North Amer­ica, Denali 6194m as a Vegan.

Atanas Ska­tov is the only Bul­gar­ian who climbed all 7 con­ti­nen­tal peaks and world first vegan com­pleted the Seven Summits.

On 01 Sep­tem­ber 2015 I have started my sec­ond project:
Speed climb­ing of the 14-​highest sum­mit of earth with­out con­sump­tion of ani­mal food as veganOn 01 Octo­ber 2015 I suc­cess­fully climbed the Man­aslu, 8165m as a Vegan.

On 1st of May 2016 I did suc­cess­ful sum­mit of Anna­purna peak, 8091m, which is the 10th high­est peak on Earth, on 15th of May I reached 7900m before Dhaula­giri, 8172m in alpine style and then on 23th of May I did suc­cess­ful sum­mit of Makalu peak, 8483m, in alpine style, which is the 5th high­est peak, and I did only in 4 days. With all these achieve­ment, I’ve become the first vegan on the Planet that have climbed 4 peaks over 8000 meter and made 3 expe­di­tions over 8000 meter in 23 days.

I need the funds for com­ple­tion of my sec­ond project.
The goal of the sec­ond project is to climb all the sum­mits for very short period of time in order to fur­ther ana­lyze how my phys­i­cal and men­tal body will behave in such stress­ful envi­ron­ment. Dur­ing the entire project i will make the respec­tive med­ical exam­i­na­tions and they will be pub­lished for needs of the research.

The con­sump­tion of meat and meat pro­duc­tion is one of the major sources pol­lut­ing the Earth. The pro­duc­tion of food for the ani­mals takes 50% of the agri­cul­tural land. The gas methanе pro­duced by them is the biggest destroyer of the ozone layer. As the human pop­u­la­tion is increas­ing ‚the con­sump­tion of meat is going up too, but the land is lim­ited.

My main idea is that mankind could reduce the con­sump­tion of meat and meat prod­ucts in order to release free land for pro­duc­tion of plants food. I do want to do some­thing for our Planet. I care very much for the future of our chil­dren and would like to show to every­one, that to live healthy and suc­cess­ful life as Vegan is com­pletely pos­si­ble. Up to now I was able, with my own sav­ings and a few spon­sors, to com­plete project 1. The sec­ond project requires much more funds as the costs for per­mits for sum­mits, air­way tick­ets and expe­di­tion are very sig­nif­i­cant.

For this rea­son, I am kindly ask­ing for your sup­port and would be glad if you become part of my mis­sion to save our Planet Earth!

Together we could make it hap­pen (take real action to do it ) instead of just talk­ing about it!

World­wide, Atanas Ska­tov will be the first vegan to imple­ment such projects.

Актуално

Написана от Mas­ter. Posted in Повече

Алпинистът Атанас Скатов занимава за Чо Ою и Еверест

На 06 април с полет на Катарски авиолинии алпиниста Атанас Скатов заминава за Катманду за поредната си експедиция в Хималаите. Този път той ще изкачва първо връх Чо Ою –шестия по височина връх от Хималайската корона (8188м). Намира се на границата между Непал и Тибет и в превод от санскрит означава Тюркоазената планина. За пръв път е изкачен на 19 октомври 1954г. Намерението на Скатов е да го изкачи този път солово и без употреба на изкуствен кислород. И тъй като той се намира само на 20 км. от връх Еверест по въдух: “ Ще е грехота да съм под Еверест и да не го изкача. Това беше първия ми осемхилядник и любим мой връх. Да се намираш на покрива на света е невероятно чувство“ –сподели алпиниста. 2017 г. беше най-​успешния му сезон до момента, в който Скатов успя да изкачи връх Лхотце(8516м) и връх Еверест (8848м) за 5 дни и 12 часа, както и дни след това да стане първият българин успял да завърши проекта за изкачване на седемте континентални първенци на планетата , известен като” SEVEN SUM­MITS” с изкачването си на връх Денали в Северна Америка. В случай на успех връх Еверест ще бъде изкачен от алпиниста за трети път, след като вече го е качвал и по южния (от Непал) и по северния (от Тибет) му ръб. Различното в това изкачване ще е опитът му да го изкачи солово (без шерп) и без употреба на изкуствен кислород. “ След 6 –осемхилядника и опит в повече от 15 експедиции за 5 години се считам подготвен да качвам сам и без помощта на шерп и изкуствен кислород. Всяка година си поставям все по-​високи цели, защото искам да изследвам границите на човешките възможности без консумация на животинска храна при екстремни условия. Аз започнах да се занимавам с алпинизъм едва преди 5 години и за разлика от колегите алпинисти с 1520 годишен стаж и с режим на хранене, който включва обилна консумация на месо, не можех веднага да започна да катеря без кислород и шерп. Намирам се в много добра форма и съм готов за това предизвикателство“- обясни решението си за поредното качване на връх Еверест Скатов. Ще го придружават група от 4 туристи, с които ще достигнат до базовия лагер на вр. Еверест. Изкачването на вр. Чо Ойо е част от втория проект на Атанас Скатов за изкачване на 14-​те осемхилядника без консумация на животинска храна, който той започна през есента на 2015г. С изкачването на вр. Манаслу ( 8163). През 2016 г. успя да изкачи и върховете Анапурна (8091) и Макалу (8463). Миналата година добави към актива си и вр. Лхотце (8516) и за втори път връх Еверест. Дни преди да замине Атанас Скатов представи пред софийската публика и тази на още 10 града в страната втората си книга “ Манаслу” –част от поредицата “ Над 8000 метра”, от която до края на годината се очаква да излязат още 2 книги. В тях, придружени с богат снимков материал, алпиниста разказва за организацията и провеждането на експедициите си до осемхилядниците.

На 16 март 2018 година излезна последната книга на Атанас Скатов– Манаслу, първата от поредицата „Над 8000 метра“.

Книгата съдържа първата част от дневниците на алпиниста Атанас Скатов, които документират осъществяването на неговия проект за скоростно изкачване на 14-​те осемхилядника, или така наречената „Хималайска корона на планетата“, без консумация на храна от животински произход.

Връх Манаслу се издига на 8163 метра над морското равнище и е осмият по височина на планетата. Преведено от санскрит името му означава Душата на планината.

Книгата „Манаслу“ с автограф от автора на цена 21.00 лева

ДОСТАВКАТА се осъществява посредством куриерските фирми ЕКОНТ или СПИДИ. Цената с фирма Еконт е 4.00лв. до офис на Еконт и 6.00лв. до точно посочен от Вас адрес. Цената на фирма Спиди е 2,55 лева до офис на фирма Спиди. Как да поръчате?

 • изпратете ми на лично съобщение във face­book или на E-​mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. желания артикул книга и/​или DVD и/​или тениска
 • напишете ми имената си, телефонния си номер и адрес или офис за получаване чрез Еконт или чрез Спиди.

Dr. Atanas Ska­tov is the WORLD’S 1-​st VEGAN, who climbed:

Year Sum­mit Alti­tude Moun­tain Coun­try Results
2013 Uhuru 5895 m Kilimandjaro Tanzania The first vegan in the world
2013 Elbrus 5642 m Kaukazus Russia The first vegan in the world
2003 Lenin 7134 m Pamir Kirgisien reached 6900m
2014 Aconcagua 6962 m Anden Argentina The first vegan in the world/​Expe­di­tion only in 3 days
2014 Ever­est north 8848 m Himalaya China The first vegan in the world
2014 Carstenz pyramid 4884 m Maoke Indonesia The first vegan in the world
2014 Vin­son massif 4982m Elswort Antarctica The first vegan in the world
2015 Manaslu 8163 m Himalaya Nepal The sec­ond vegan in the world
2016 Anna­purna I 8091 m Himalaya Nepal The first vegan in the world
2016 Dhaulagiri 8172m Himalaya Nepal reached 7900 m
2016 Makalu 8485 m Himalaya Nepal The first vegan in the world/​Expedition only in 4 days!
2016 Gasher­brum II 8035 m Karakorum Pakistan reached 6350 m
2017 Lhotse 8516 Himalaya Nepal The first Vegan
2017 Ever­est south 8848 Himalaya Nepal The first Vegan for sec­ond time
2017 Denali 6194 Denali USA Solo expedition

Dr. Atanas Ska­tov is the WORLD’S 1-​st VEGAN, who climbed the SEVEN SUMMITS

and 6 peaks over 8 000m:

1 Kilimandjaro 5895 2013
2 Elbrus 5642 2013
3 Aconcagua 6962 2014
4 Ever­est, north 8848 2014
5 Carstenz pyramid 4884 2014
6 Vin­son massif 4902 2014
7 Manaslu 8163 2015
8 Annapurna 8091 2016
9 Makalu 8481 2016
10 Lhotze 8516 2017
11 Ever­est, south 8848 2017
12 Denali 6197 2017

Seven Sum­mits Summiter
Книгата „Богинята Майка на Вселената“ и филма „Експериментът Скатов“ са налични в САЩ и Канада. За поръчка може да се свържете с г-​н Стойо Рабишев Stoyo Rabi­shev на E-​mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Face­book или телефон: +1 678 234 8472

Цената на книгата за САЩ и Канада е 15 долара + 6 долара за доставка.

Закупуване през Ebay:

http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​034034-Skatov-/142448727147?ssPageName=STRK%3AMESE%3AIT


Цената на филмът е 15 долара + 6 долара за доставка.

http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​-​/​132264849435

За книгата: „Богинята Майка на Вселената разказва за подготовката и осъществяването на изкачването на връх Еверест, Покрива на света, по северния ръб през 2014г от д-​р Атанас Скатов.

Повече за книгата от издателя Кибеа https://​kibea​.net/​b​o​o​k​/​1985
Алпинистът Атанас Скатов стана първият българин изкачил най-​високите върхове на седемте континента на планетата!

Само броени дни след като се завърна от успешната си експедиция във Хималаите, на 20 юни в 16.00ч, местно време д-​р Атанас Скатов стъпи на най-​високия връх на Северна Америка, вр.Денали /​Маккинли (Аляска,6197м), солово изкачване в алпийски стил. С това си постижение той постави нови 3 рекорда:

 1. Става първия българин успял да завърши проекта “ СЕДЕМТЕ ВЪРХА„ за изкачване на най-​високите върхове на седемте континента на планетата

  Seven Sum­mits Summiter

 2. Първия веган в света постигнал тази цел-​“ СЕДЕМ ВЪРХА ВЕГАН
 3. Само в рамките на 34 дни той успя да изкачи 3 върха на 2 континента– два осемхилядника — вр. Лхотце (8516 м) на 16.05; вр. Еверест (8848 м) на 22.05 и един континентален първенец –вр. Денали (6197 м), солово в алпийски стил.

Предишни рекорди от 2016 и 2017:

 1. Първият българин изкачил връх Еверест по северния и по южния ръб.
 2. Първият българин изкачил най-​бързо два върха над осем хиляди метра-​Еверест и Лхотце за 5 дни и 11 часа.
 3. Първият българин изкачил най-​бързо връх над осем хиляди метра-​връх Макалу, 8481м за 94 часа.

Проекта за изкачване на короната от най-​високите върхове на седемте континента алпиниста започва през 2013 г с изкачването на 2 от тях –Вр. Ухуру (Африка) и вр. Елбрус (Европа). Последваха нови 4 върха през 2014г – вр. Аконкагуа( Южна Америка), вр. Еверест( Азия), вр.Карстенц-Пирамид (Австралия и Нова Зеландния) и вр.Винсън масив( Антарктида).

Изкачването на вр. Денали беше последния връх в колекцията континентални първенци на Скатов. През 2015г. неговия опит за достигане на върха беше осуетен от фирмата организатор и той не беше допуснат дори да започне изкачването. Тази година той се отправи към върха сам, без да е част от организирана експедиция. Изкачването започнало на 11.06 продължи 10 дни с преодоляването на 5 височинни лагера и над 4000м. положителна денивелация. Климатичните условия не са позволили на алпиниста –веган да достигне върха на 16.06.‚ както е било планирано и му се е наложило да остане в последния височинен лагер 5 дни. В следобедните часове на 20.06 ( местно време) той успя да достигне върха и в момента вече се придвижи към последен височинен лагер.

С изкачването на последния връх Денали Атанас Скатов става първия българин в историята на българския алпинизъм успял да преодолее това предизвикателство.

“ Чувствам се отлично и съм много щастлив, че успях да завърша този толкова важен за мен проект . Целта ми беше да го направя веднага след Хималаите, за да се възползвам от климатизацията си там . Уморен съм, но и доволен, от това да бъда първият българин стъпил на най-​високите континентални първенци на света“-сподели Скатов по сателитния си телефон минути след изкачването на върха.

Първия човек в света‚ преодолял всички седем върха в тази класация е американеца Ричард Бас, завършвайки ги през 1985г. До 2014 г още около 325 човека са успели да ги изкачат и оттогава до сега няма точна статистика за техния брой.Около 360 човека са до момента.

Проекта за „Изкачването на седемте континентални върха на планетата без консумация на животинска храна “ цели да покаже на хората, че е възможно и без консумация на животински храни, човек да е в състояние да води здравословен начин на живот, с което би помогнал за опазването на нашата планета от замърсяване.

Сега пред Скатов стои следващото предизвикателство — завършването на проекта му за “ Изкачване на 14-​те осемхилядника на планетата без консумация на животинска храна“, като до момента за период от 3 години е преодолял 5 от тях — вр. Еверест ( 2 пъти по северния и южния ръб, първи българин), вр. Аннапурна I, вр. Макалу, вр. Манаслу и вр. Лхотце.

Само 5 дни и 12 часа след изкачването си на вр. Лхотце, 8516м, Атанас Скатов се завърна на вр. Еверест по южния ръб!

Днес 22.05 около 05.00 местно време алпиниста-​веган Атанас Скатов се изкачи за втори път на вр. Еверест по южния му ръб. Първото му изкачване беше на 24.05.2014 от северната страна на Хималаите (Тибет) по северния ръб. Той успя да постигне този успех само 5 дни и 11 часа след като се изкачи на вр. Лхотце и без да слиза до базов лагер.

Връх Еверест, 8848м, на 22 май 2017г в 5.00 часа непалско време.

Намерението на алпиниста беше да изкачи двата близки един до друг върха в рамките на 20 часа, но силния вятър осуети неговите намерения.

След вр. Лхотце той слезе до втори височинен лагер ( 6500м.) и в изчакване на добро време, прекара там 3 нощувки. На 19.05 около 150 човека ( алпиниста и шерпи) са се отправили към върха от лагер 2. Скатов изчака един ден повече и според най-​добрата прогноза на времето и на 20.05 също се пое към вр. Еверест. След 1 нощувкиа в Лагер 3 на 7100м на 20 май, на 21 май Скатов тръгна в 8.00 часа от Лагер 3 към Лагер 4 на южното седло, където достигна в 16.30 часа и прекара 3 часа в лагер 4 на 8000 метра. В 19:30 часа непалско време на 21 май започна атаката си към върха. След 10-​часов преход нагоре по южния ръб на склона с първите лъчи на слънцето Атанас Скатов се завърна след три години за втори път на най-​високия връх на планетата– Еверест, 8848м.

Атанас Скатов стана първия българин изкачил Еверест по северния и по южния ръб. Също така подобри рекорда за най-​бързо изкачване на два осем хилядника от български алпинисти и той вече е 5 дни и 11 часа.

За първи път българин изкачи Еверест и Лхотце в един сезон.

Рекорден е броят на желаещите да стъпят на вр. Еверест и тази година (около 400 алпинисти и още толкова шерпи). Успяваемостта тази година на Еверест е едва 20%, а миналата 2016 година е била над 65%.

Богинята-​майка на Вселената взе вече няколко жертви. Само вчера те бяха 4.

В опит да се изкачат на върха са починали на различна височина един американец, австралиец (на7500 м. от северната страна) и словенец (в лагер 4). От вчера липсва и един индиец след изкачването му на върха по-​рано на 21.05.

Проекта на д-​р Атанас Скатов за изкачване на 14-​те осемхилядника на планетата без консумация на храна от животински произход продължава.

Днес, 16.05.2017, около 20.30 ч. Българско време, 17:20 непалско време, алпиниста –веган д-​р Атанас Скатов стъпи на вр. Лхотце ( 8516м.) четвъртия по височина връх в света. С това си постижение той е първият веган в света изкачил този връх и втория българин след Христо Проданов, който го е качил в далечната 1981г.

Оттогава български крак не е стъпвал там, въпреки няколкото опита на родни алпинисти.

С д-​р Скатов са били една норвежка и един индиец. Те са първите трима успешно изкачили върха за този сезон, а и за последните 4 години през, които не е имало успешно изкачване поради различни причини на вр.Лхотце.

От фирмата организатор потвърдиха информацията във вечерните часове днес.

В момента групата се намира в лагер 4 с намерение да изкачи и вр. Еверест.

Това е голям успех за българина, за когото това е 5-​ти пореден изкачен осемхилядник.

Д-​р Скатов изкачи вр. Еверест 2014г. от китайска страна, както и върховете Манаслу( 2015) и Аннапурна и Макалу( 2016).

Изкачванията са част от проекта му за изкачване на 14-​те осемхилядника на планетата без консумация на животинска храна.


За съвместна работа, реклама, спонсориране, дарения, презентации, тим билдинг, семинари, мотивационни лекции и интервюта може да се свържете с д-​р Атанас Скатов на тел. 0876325860, на електронната му поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) за да обсъдите Вашите намерения, желания и коментари.

За дарение може да използвате банковите сметки:

Банкова сметка в лева: Уникредит Булбанк BIC: UNCR­BGSF
Сметка в лева IBAN: BG75UNCR70001521430722


Магазин

Написана от Mas­ter. Posted in Повече

ПРОМОЦИЯ

Двете книги на Атанас Скатов с 11% отстъпка

Пакет 1:

+ = 40 лв.

Пакет 2:

++ =59 лв.

Пакет 3:

+++=69

Книгата „Манаслу“ с автограф от автора на цена 21.00 лева

Започва една поредица от книги под общото заглавие
„Над 8000 метра“ към проекта на Скатов за скоростно изкачване на 14-​те осемхилядника, или така наречената „Хималайска корона на планетата“, без консумация на храна от животински произход.

Първата книга от тази поредица е МАНАСЛУ– Душата на планината.

„Връх Манаслу се издига на 8163 метра над морското равнище и е осмият по височина на планетата. Преведено от санскрит името му означава Душата на планината.

В тази първа книга Атанас Скатов разказва за експедицията си на връх Манаслу, за радостните и за тъжните моменти.

ДОСТАВКАТА се осъществява посредством куриерските фирми ЕКОНТ или СПИДИ. Цената с фирма Еконт е 4.00лв. до офис на Еконт и 6.00лв. до точно посочен от Вас адрес. Цената на фирма Спиди е 2,55 лева до офис на фирма Спиди. Как да поръчате?
> изпратете ми на лично съобщение във face­book или на E-​mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. желания артикул книга и/​или DVD и/​или тениска

>
напишете ми имената си, телефонния си номер и адрес или офис за получаване чрез Еконт или чрез Спиди.

Книгата Богинята Майка на Вселената разказва за подготовката и осъществяването на изкачването на връх Еверест, Покрива на света, от д-​р Атанас Скатов. Събирането на финансови средства за експедицията, перипетиите на пътуването от Сливен до Непал и Китай, аклиматизацията в планината, интересните контакти с шерпите, местните жители и останалите членове на експедицията представят колкото начина на мислене и действие на д-​р Скатов, толкова и как е постигнал основната цел на своята експедиция – популяризирането на веганството чрез практическо доказване, че един веган може да се изкачи на Еверест.

Книгата е не само за любителите на екстремни преживявания и приключения, а и за всички, търсещи предизвикателството, силната емоция и риска, за всички вярващи в себе си.

Книгата „Богинята Майка на Вселената“ с автограф от автора на цена 24.00 лева.

Цената на книгата за САЩ и Канада е 15 долара + 6 долара за доставка.

Закупуване през Ebay:

http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​034034–Skatov-​/​142448727147?ssPa­ge­Name=STRK%3AMESE%3AIT

ДОСТАВКАТА се осъществява посредством куриерските фирми ЕКОНТ или СПИДИ. Цената с фирма Еконт е 4.00лв. до офис на Еконт и 6.00лв. до точно посочен от Вас адрес.
Цената на фирма Спиди е 2,55 лева до офис на фирма Спиди.
Как да поръчате?
> изпратете ми на лично съобщение във face­book или на E-​mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. желания артикул книга и/​или DVD и/​или тениска

>
напишете ми имената си, телефонния си номер и адрес или офис за получаване чрез Еконт или чрез Спиди.

Книгата е налична в САЩ и Канада и за поръчка може да се свържете с г-​н Стойо Рабишев на E-​mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефон: +1 678 234 8472

Цената за САЩ и Канада е 15 долара + 6 долара за доставка.

Закупуване през Ebay:

http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​034034–Skatov-​/​142448727147?ssPa­ge­Name=STRK%3AMESE%3AIT

“Богинята Майка на Вселената”.

За книгата: „Богинята Майка на Вселената разказва за подготовката и осъществяването на изкачването на връх Еверест, Покрива на света, от д-​р Атанас Скатов.

Повече за книгата от издателя Кибеа https://​kibea​.net/​b​o​o​k​/​1985

DVD формат или MP4 формат (HD) на филма „Експериментът Скатов“ на цена 20.00 лева.

http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​-​/​132264849435

Експериментът Скатов

Епизод I: Първият веган на Еверест

Филма на Атанас Скатов за първото му изкачване на връх Еверест през 2014г от Тибет и веганството.

В началото на 2012 година стартира „Експеримента Скатов”, реализирането на проекта или по-​скоро научения експеримент, е изкачване на най-​високите върхове на седемте континента на нашата планета, без консумация на храна от животински произход. Експериментът се превръща в изследване силата на духа и суровия природосъобразен начин на живот. Атанас Скатов е и първия веган изкачил Еверест 2014г. Филмът е посветен на експеримента, вплетени са документални кадри от изкачването на д-​р Скатов на Еверест през май 2014г.

DVD формат или MP4 формат(HD)

Тениска с логото на проекта

Може да закупите и тениска с логото на проекта в размер S, M, L, XL, 2XL на цена 20 лева.


За съвместна работа, презентации, мотивационни срещи, реклама, спонсориране, дарения и интервюта може да се свържете с г-​н Атанас Скатов на тел. (0876 325 860) или на електронната му поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

За финансова помощ може да използвате банковите сметки:

Банкова сметка в лева: Уникредит Булбанк BIC: UNCR­BGSF
Сметка в лева IBAN: BG75UNCR70001521430722

С Атанас Скатов може да се свържете на телефон (0876 325 860) или на електронната му поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) за да обсъдите Вашите намерения, желания и коментари.Още статии …

Връзка с мен

(00359) 876 325 860
drskatov@​gmail.​com

Дарение чрез PayPal

Банкова сметка

Банкови сметки: Уникредит Булбанк BIC: UNCR­BGSF
Сметка в лева IBAN: BG75UNCR70001521430722